SẢN PHẨM NỔI BẬTXem tất cả

HỆ THỐNG BÁO CHÁY THƯỜNG HOCHIKI

Chuông báo cháy thường Hochiki

Hộp ngoài trời Hochiki – HGOE-R/W

Chuông báo cháy thường Hochiki

Còi kết hợp đèn báo cháy Hochiki – HCS24CW

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đầu báo Gas 24V + Đế KP-35D

Trung tâm báo cháy thường Hochiki

Hiển thị phụ trung tâm báo cháy 8 kênh HCV8-RA

Trung tâm báo cháy thường Hochiki

Trung tâm báo cháy 30,40,50 kênh RPQ-ABW-30/40/50

HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HOCHIKI

Phụ kiện địa chỉ Hochiki

Cáp dò Hochiki – LAW-05/10

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy địa chỉ 16 Loop – LA302H8-10

Phụ kiện địa chỉ Hochiki

Tấm adaptor Hochiki – EL-BBA1

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy 6 loop FireNET FN-6127/220V

Phụ kiện địa chỉ Hochiki

Bộ cung cấp điện Vesda – VPS-250 seri

THIẾT BỊ CHỐNG NỔ HOCHIKI

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Module cách ly MTL5561

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đế đầu báo cháy trong môi trường nguy hiểm YBN-R/4IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo nhiệt chống nổ – DCD-1E-IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo khói môi trường nguy hiểm – SLR-E-IS

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn chỉ thị khu vưc chống nổ 24V TPLD-R

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY HOCHIKI

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Fire Pro Hochiki FNX-20S 20gram

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 5700g – FNX-5700T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 4200g – FNX-4200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 3000g – FNX-3000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 2000g – FNX-2000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 1200g – FNX-1200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 500g – FNX-500S

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 200g FNX-200S

Tin tức nổi bật