SẢN PHẨM NỔI BẬTXem tất cả

Trung tâm báo cháy thường Hochiki

Trung tâm báo cháy 5 kênh kèm pin RPP-EDW05B(JE)

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 100g FNX-100S

Đầu báo khói địa chỉ Hochiki

Đế 4″ đầu báo địa chỉ – YBN-NSA-4

HỆ THỐNG BÁO CHÁY THƯỜNG HOCHIKI

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn báo cháy thông thường – CLB-E

Đầu báo khói thường Hochiki

Đầu báo khói quang Hochiki SLV-24N

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn báo cháy Hochiki – LA-HSSB1

Chuông báo cháy thường Hochiki

Còi đèn báo cháy kết hợp – HES3-24PWR/W

Báo cháy thông thường Hochiki

Fire Ext 6.0KG ABC RED – FEX106

HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HOCHIKI

THIẾT BỊ CHỐNG NỔ HOCHIKI

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Module cách ly MTL5561

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đế đầu báo cháy trong môi trường nguy hiểm YBN-R/4IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo nhiệt chống nổ – DCD-1E-IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo khói môi trường nguy hiểm – SLR-E-IS

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn chỉ thị khu vưc chống nổ 24V TPLD-R

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY HOCHIKI

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Fire Pro Hochiki FNX-20S 20gram

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 5700g – FNX-5700T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 4200g – FNX-4200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 3000g – FNX-3000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 2000g – FNX-2000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 1200g – FNX-1200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 500g – FNX-500S

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 200g FNX-200S

Tin tức nổi bật