SẢN PHẨM NỔI BẬTXem tất cả

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 Loop FNP-1127-R/220V

Đầu báo khói thường Hochiki

Đầu báo khói dạng beam thu phát – SPC-24

Chuông báo cháy thường Hochiki

Hộp ngoài trời Hochiki – HGOE-R/W

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Hộp báo cháy khẩn cấp có khóa HPS-SAK CAT 30

HỆ THỐNG BÁO CHÁY THƯỜNG HOCHIKI

Đầu báo khói thường Hochiki

Đầu báo khí CO – CM-E1

Báo cháy thông thường Hochiki

Đế đầu báo YBN-R/4C, YBO-R/4C, YBR-RL/4H5

Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định – DCD-AE3M

Nút nhấn thường Hochiki

Nút nhấn khẩn chống nổ PDC-1

HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HOCHIKI

Phụ kiện địa chỉ Hochiki

Bộ cung cấp điện Vesda – VPS-215-E/U

Phụ kiện địa chỉ Hochiki

Cáp dò Hochiki – LAW-05/10

Phụ kiện địa chỉ Hochiki

Thiết bị lập trình cầm tay – VHH-100

Phụ kiện địa chỉ Hochiki

Nắp tròn che ngoài trời – HCSB-R

Module địa chỉ Hochiki

Module mở rộng Hochiki – EL-EXP

THIẾT BỊ CHỐNG NỔ HOCHIKI

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Module cách ly MTL5561

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đế đầu báo cháy trong môi trường nguy hiểm YBN-R/4IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo nhiệt chống nổ – DCD-1E-IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo khói môi trường nguy hiểm – SLR-E-IS

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn chỉ thị khu vưc chống nổ 24V TPLD-R

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY HOCHIKI

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Fire Pro Hochiki FNX-20S 20gram

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 5700g – FNX-5700T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 4200g – FNX-4200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 3000g – FNX-3000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 2000g – FNX-2000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 1200g – FNX-1200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 500g – FNX-500S

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 200g FNX-200S

Tin tức nổi bật