SẢN PHẨM NỔI BẬTXem tất cả

HỆ THỐNG BÁO CHÁY THƯỜNG HOCHIKI

Đầu báo khói thường Hochiki

Đầu báo khói quang – SOC-E3NM

Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định – DCD-AE3M

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn led báo cháy Hochiki – NF89/O

Nút nhấn thường Hochiki

Nút nhấn báo cháy – MCP1A/1B

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đế đầu báo Hochiki có đèn báo – YBO-R/4C (LPC)

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn báo cháy Hochiki – LA-HSSB1

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đế đầu báo môi trường biển 4″ – NS4-220

HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HOCHIKI

THIẾT BỊ CHỐNG NỔ HOCHIKI

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY HOCHIKI

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 2000g – FNX-2000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 3000g – FNX-3000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 200g FNX-200S

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 4200g – FNX-4200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 100g FNX-100S

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 80g FNX-80T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 40g FNX-40T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 1200g – FNX-1200T

Tin tức nổi bật