Module cách ly MTL5561

– Nhiệt độ hoạt động: -20°C to +60°C.
– Nhiệt độ lưu trữ: -40°C to +80°C.