Bộ cung cấp điện Vesda – VPS-VEA seri

– Đèn LED đầu vào AC.
– Nhập 120 VAC và 230 VAC.

Mã: VPS-VEA seri Danh mục: