Showing 1–12 of 32 results

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Bảng điều khiển Hochiki FIREscape – EL-2

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Bo mạch chính trung tâm địa chỉ – FN-4127-BO

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Bo mạch chính trung tâm địa chỉ – FN-4127-CPA-BO

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Bo ngõ ra cho tủ – HCVR-AB

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Card mở rộng 16 ngõ vào ra – FN-4127-IO

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Card mở rộng 8 ngõ relay S791-HA

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Card mở rộng kết nối đa phương tiện – S788-HA

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Card mở rộng Netword S723-HA

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Phần mềm lập trình Hochiki – EL-IMP

Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

Trung tâm báo cháy 6 loop FireNET FN-6127/220V