Giá đỡ đầu báo cháy – IFD-MB

– Điều chỉnh thông qua các mặt phẳng ngang và dọc.
– Thiết kế bằng thép.