Showing all 8 results

Đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki

Đầu báo cháy hồng ngoại IR DRC-13RLK

Đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki

Đầu báo khói nhiệt Hochiki – ACD-V

Đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định – DFJ-AE3

Đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định – DFJ-CE3

Đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki

Đầu dò lửa hồng ngoại Hochiki – DRD-EM