Khóa an toàn Hochiki – KFDO-CS-EX2.51P

– Bảo vệ phân cực ngược
– Lên đến SIL2 ACC. để IEC 6158

Mã: KFDO-CS-EX2.51P Danh mục: