Đế đầu báo chuyển tiếp thường Hochiki – YBO-R/6R

– Chỉ báo từ xa tích hợp.
– Dải điện áp rộng-có thể được sử dụng trong hệ thống an ninh.
– Thiết kế chắc chắn.