Showing all 9 results

Chuông báo cháy thường Hochiki

Chuông báo cháy chống nổ 6″ 24V EMB-6

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo khói quang môi trường nguy hiểm SLR-E-IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo nhiệt chống nổ – DCD-1E-IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đế đầu báo cháy trong môi trường nguy hiểm YBN-R/4IS

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn chỉ thị khu vưc chống nổ 24V TPLD-R

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Module cách ly MTL5561