Đầu báo khói quang môi trường nguy hiểm SLR-E-IS

– Nhiệt độ lưu trữ: -30ºC to +70ºC.

– Tiêu chuẩn bảo vệ: IP42.

– Điện áp làm việc: 15-20VDC.