Đèn chỉ thị khu vưc chống nổ 24V TPLD-R

– Vỏ bọc AC7A-F
– Màu Munsell 7.5BG5 / 2 (Bảo vệ: Trắng)
– Trọng lượng xấp xỉ. 1,9kg