Bo mạch chính của tủ HCV-2-4-8

Bo mạch chính (MAINBOARD) của tủ HCV-2
Bo mạch chính (MAINBOARD) của tủ HCV-4
Bo mạch chính (MAINBOARD) của tủ HCV-8