Báo lửa Hồng ngoại IR3, chống nổ, chống lửa, IP66, EN54 IFD-E(EEXD)

– Phản ứng với ngọn lửa cách xa hơn 25 m.
– Tốc độ phản hồi có thể lựa chọn.

Mã: EN54 IFD-E(EEXD) Danh mục: