Đầu báo khói nhiệt kết hợp địa chỉ – ACC-V

– Nhiệt độ làm việc: -10°C đến 50°C
– Độ ẩm: 95% không ngưng đọng
– Đèn LED: chớp xanh khi giám sát và sáng đỏ khi báo động