SẢN PHẨM NỔI BẬTXem tất cả

Đầu báo khói địa chỉ Hochiki

ALO-V: Đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki

Chuông báo cháy thường Hochiki

Đầu báo gas Hochiki YF-417C

Đầu báo khói thường Hochiki

Đầu báo khói SOE-24V – HOCHIKI

HỆ THỐNG BÁO CHÁY THƯỜNG HOCHIKI

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Module mở rộng 8 kênh cho HCP-1008E

Trung tâm báo cháy thường Hochiki

Card mở rộng 8 kênh cho trung tâm HCP HDM-1008

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Module phát hiện rò rỉ nước – LA-WLDM

Báo cháy thường Hochiki

Fire Ext 5.0KG CO2 RED-FEX183

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn chớp báo cháy Hochiki – HES3-24WW

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Khóa an toàn Hochiki – KFDO-CS-EX2.51P

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn báo cháy khẩn cấp – NFW68/89-RA

HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ HOCHIKI

THIẾT BỊ CHỐNG NỔ HOCHIKI

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo khói quang môi trường nguy hiểm SLR-E-IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đế đầu báo cháy trong môi trường nguy hiểm YBN-R/4IS

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Đầu báo nhiệt chống nổ – DCD-1E-IS

Đèn báo cháy thường Hochiki

Đèn chỉ thị khu vưc chống nổ 24V TPLD-R

Chuông báo cháy thường Hochiki

Chuông báo cháy chống nổ 6″ 24V EMB-6

Thiết bị chống nổ Hochiki ( Exd, IS )

Module cách ly MTL5561

THIẾT BỊ CHỮA CHÁY HOCHIKI

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 40g FNX-40T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 2000g – FNX-2000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 3000g – FNX-3000T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 1200g – FNX-1200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 20g FNX-20T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 500g – FNX-500S

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 4200g – FNX-4200T

Chữa cháy Firepro Xtinguish Hochiki

Bình chữa cháy Firepro Xtinguish 5700g – FNX-5700T

Tin tức nổi bật