Module giám sát đầu báo thường – DCP-CZM

– Điện áp vận hành 17~ 41 VDC
– Điện áp nguồn phụ 18.8 ~ 27.2 V
– Dòng tiêu thụ trung bình (S-SC) 400 µA

Mã: DCP-CZM Danh mục: