Trung tâm báo cháy địa chỉ 12 Loop – LA903H6-10

– Có thể mở rộng lập trình tới 24 phím chức năng
– Lên đến 64 tài khoản quản lý.
– 127 địa chỉ trên mỗi loop

Mã: LA302H6-10 Danh mục: