Module phát hiện rò rỉ nước – LA-WLDM

– Bảng điều khiển LEAKalarm.
– Bộ cách ly ngắn mạch tích phân.