Hiển thị phụ cho trung tâm báo cháy 8-32 kênh HCP-1008EDS HRAM-1032TZDS

HRAM-1032TZDS: là mô đun chính, chỉ thị LED cho 32 vùng và có khả năng mở rộng tối đa với 4 mô đun HRAX-1048TZDS.
-Có số lượng vùng hiển thị lớn lên đến 224 vùng.
– Cung cấp khả năng hiển thị thông qua tùy chọn 3 loại mô đun.
– Đèn LED màu.

Mã: HRAM-1032TZDS Danh mục: