Showing 1–12 of 46 results

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Bảng điều khiển khu vực – HFP CP-XT3S

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Báo động rò rỉ nước Hochiki – HSVS

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Bộ chuyển đổi tín hiệu cho KP-35D – YSC-01B

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Cáp kết nối điều khiển Hochiki – EL-CAB

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đầu báo Gas – KP-35D

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đầu báo khói dạng beam ( 2 dây ) SPC-ET

Đầu báo khói thường Hochiki

Đầu báo khói quang SOC-24VN + Đế

Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định DFE-135 + đế

Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định DFE-190 + Đế

Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA + Đế