Showing 1–12 of 31 results

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Bộ chuyển đổi tín hiệu cho KP-35D – YSC-01B

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đầu báo Gas 24V + Đế KP-35D

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đầu báo khói dạng beam ( 2 dây ) SPC-ET

Đầu báo khói thường Hochiki

Đầu báo khói quang SOC-24VN + Đế

Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định DFE-135 + đế

Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt cố định DFE-190 + Đế

Đầu báo nhiệt thường Hochiki

Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA + Đế

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đế 4″ cho đầu báo thường NS4-100

Phụ kiện báo cháy thường Hochiki

Đế 6″ cho đầu báo thường NS6-100