Trung tâm báo cháy địa chỉ 16 Loop – LA903H8-10

– Lên đến 64 tài khoản quản lý.
– 127 địa chỉ trên mỗi loop
– Tiêu chuẩn áp dụng FM, UL.

Mã: LA903H8-10 Danh mục: