Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 mở rộng lên 4 loop – FN-2127/220V

– Đặc tính tự dò đọc thiết bị trên loop.
– Màn hình hiển thị thông tin giúp đỡ và báo động
– Chức năng Fire Drill test

Mã: FN-2127/220V Danh mục: