Đầu báo khói dạng beam ( 2 dây ) SPC-ET

– Điện áp làm việc: 24VDC.
– Điện áp cung cấp: 19VDC – 33VDC.
– Dòng giám sát: 50μA @ 24VDC (đầu phát), 200μA @ 24VDC (đầu thu).
– Dòng khi báo động: 20mA @ 24DC.
– Dòng khi báo lỗi: 20mA @ 24VDC.
– Nhiệt độ làm việc: 14°F – 122°F.
– Nhiệt độ lắp đặt theo chuẩn UL 32°F – 100°F.
– Góc lệch tối đa: +/- 0.5° (đầu phát), +/-1.0° (đầu thu).