Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop có card mạng – FN-2127N/220V

– Chức năng Fire Drill test
– Chức năng Walk Test
– Chức năng kiểm chứng thông tin báo động

Mã: FN-2127N/220V Danh mục: