Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 Loop có card mạng – FN-6127/220V

– Có 500 zone dùng cho hệ thống báo cháy địa chỉ FireNET
– Trọng lượng: 27kg
– Kích thước: 731(W) x 610(H) x 105(D)mm

Mã: FN-6127/220V Danh mục: