Đầu báo nhiệt cố định DFE-190 + Đế

– Nhiệt độ báo thức cố định: 183°F – 194°F.
– Nhiệt độ lưu trữ: -30°C – +80°C.
– Dòng điện công tắc tối đa: 300mA.
– Độ tin cậy cao.