Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 Loop có thể mở rộng , quay số – FNP-1127DE-R/220V

– Trình hướng dẫn nguyên nhân và hiệu ứng mạnh mẽ và linh hoạt bao gồm:
* Hành động nhân quả
* Vô hiệu hóa cấu hình chức năng
* Cấu hình chế độ thử nghiệm

Mã: FNP-1127DE-R Danh mục: