Trung tâm báo cháy địa chỉ 14 Loop – LA302H7-10

– Tiêu chuẩn áp dụng FM, UL.
– Gồm 2 dòng tủ với khả năng mở rộng từ 2 loop lên 8 loop và 2 loop lên 16 loop.
– 4 ngõ ra cho chuông còi.