Tổ hợp chuông đèn nút nhấn chịu nước ( Nút nhấn có jack tel ) KSP-10HSIW(JE)

– Nút ấn có giắc cắm điện thoại, hỗ trợ cho người đang đứng ở vị trí của nút ấn có thể nói chuyện với người đang ở vị trí của tủ trung tâm.

– Có nhiều lựa chọn lắp chìm, lắp nổi.