Cói gắn tường, hình vuông, màu đỏ, 100dB, 24VDC HEH24-WR

Điện áp danh định 12VDC và 24VD Super-slide ® Bracket
– Dễ kiểm tra, giám sát
– Sản phẩm phải sử dụng Module AVSM 12VDC
– Bề mặt gắn kết với HSB (hộp trần gắn kết Hochiki bề mặt)
– Vỏ có sẵn 2 màu đỏ hoặc trắng

Mã: HEH24-WR Danh mục: