Đế gắn nổi cho bộ tổ hợp – KSB-00RSDW

– Đế cho bộ KSP, KSU, KSR