Còi kết hợp đèn nhấp nháy Hochiki – HEC3-24PWR/W

– Gắn bề mặt với HSB
– Câm còi trong khi tủ vẫn nhấp nháy
– Dải điện áp rộng 8-17.5VDC, 16-33VDC.