Chuông báo động ngoài trời Hochiki – FB/024/R/W

– 100 dB (A) ở 1 mét.
– Sử dụng ngoài trời.

Mã: FB/024/R/W Danh mục: