Còi báo cháy Hochiki – HEH24-WW

– Thiết bị đầu cuối đầu vào hỗ trợ dây 12 đến 18.
– Chuyển đổi lựa chọn cho dBA cao hoặc thấp.

Mã: HEH24-WW Danh mục: Từ khóa: