Đế gắn đầu báo cháy – YBD-RA

– Đường kính: 110mm
– Chiều cao: 16mm