Tay điện thoại báo cháy SC-PA Hochiki

Mã sản phẩm : SC-PA
Dây cắm micrô MJ-11
Vật liệu nhựa nhiệt dẻo
Màu trắng ngà
Trọng lượng xấp xỉ. 175g