Hộp ngoài trời Hochiki – HGOE-R/W

– Bịt kín để chịu được thời tiết.
– Tầm nhìn tối đa
– Cốt thép
– Có sẵn các màu: Đỏ và Trắng.
– Tương thích với: HEC-324-WR và HEC-312-WR