Đế đầu báo dùng trong môi trường biển – YBN-R/6M

– Tích hợp đầu ra chỉ báo từ xa.
– Phạm vi điện áp rộng (9,5 ~ 30Vd.c.).
– Hồ sơ thấp, chỉ 8 mm.