Đế 6″ cho đầu báo thường NS6-100

Chân đế đầu báo cháy thường NS6-100 được thiết kế đặc biệt cho sử dụng với các đầu báo Hochiki thông thường (mỗi chân đế được trang bị một điện trở) như:
– Đầu báo khói ion SIJ-24.
– Đầu báo khói quang điện SLR-24V.
– Đầu báo khói quang điện SLV-24, SLV-24N, SLV-24V.
– Đầu báo khói nhiệt kết hợp vơi quang điện SLR-24H.
– Đầu báo khói quang điện SLR-835.
– Đầu báo khói nhiệt quang điện (w/heat) SLR-835H.
– Đầu báo khói nhiệt gia tăng/nhiệt độ cố định DCD-135/190.