Bảng hiển thị phụ từ 5 đến 100 kênh Hochiki PEX-H

Số kênh : 5-100
Điện áp làm việc: DC24V
Đèn chỉ báo khu vực : Led