Đế đầu báo môi trường biển 4″ – NS4-220

• Chốt đầu ra
• Mạch chốt
• Đèn LED báo động
• Được xây dựng chắc chắn