Bảng điều khiển Hochiki FIREscape – EL-2

– Tuân thủ BS5266
– Hỗ trợ 2 đường chiếu sáng với 127 điểm trên mỗi dòng
– Slim Profile-chỉ có 100 mm sâu
– Thiết kế mạnh mẽ