Bo ngõ ra cho tủ – HCVR-AB

– Cần kết nối với dây dữ liệu và nguồn 24V từ tủ
– Có thể kết nối tối đa 7 bo HCVR-AB trên 1 tủ HCVR-3