Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 Loop chức năng quay số FNP-1127D-R/220V

– Tự động thay đổi độ nhạy theo ngày và đêm
– Chức năng Walk Test
– Linh hoạt vói khả năng lập trình nhân quả Cause & Effect:
* Nguyên nhân và hành động.
* Chức năng vô hiệu hoá cấu hình.
* Chế độ kiểm tra cấu hình.

Mã: FNP-1127D-R/220V Danh mục: