Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 Loop FNP-1127-R/220V

– Cài đặt tự động làm việc theo chế độ ngày và đêm.
– Màn hình hiển thị LCD: 8 dòng x 40 ký tự một dòng.
– Kết nối mạng: 2 cổng kết nối mạng chuẩn RS-485.
– Kết nối máy tính: Cổng kết nối RS232.
– Kết nối máy in: Cổng kết nối RS232.

Mã: FNP-1127-R Danh mục: