Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 Loop FN-4127/220V

– Màn hình LCD có 8-line x 40 ký tự = 320 ký tự.
– RS-485 bus để nối mạng lên đến 64 tủ (tùy chọn)
– Có 2 cổng giao tiếpRS-232 để lập trình qua PC và nối máy in.
– 5 rờ-le Form C (1A – 30VDC) có thể lập trình được (Fire1, Fire2, trouble, supervisory, aux.).

Mã: FN-4127/220V Danh mục: