Đầu báo khói nhiệt Hochiki – ACD-V

• Buồng khói không định hướng.
• Buồng khói không định hướng.
• Tuổi thọ cảm biến CO 10 năm .