Đầu báo nhiệt kết hợp gia tăng cố định DCD-135 + Đế

– Khu vực bảo vệ tối đa đáp ứng theo tiêu chuẩn UL lên đế 60’ (~18m)
– Phù hợp với các loại đế 2 dây hay 4 dây, đế có tích hợp rờ-le của Hochiki
– Độ ổn định cao.
– Dòng tiêu thụ thấp, 35uA
– Có tích hợp sẵn LED báo trạng thái hoạt động bình thường và báo động.
– Hoạt động hoàn toàn bằng điện tử.