Đế đầu báo môi trường biển 6″ – NS6-220

– Đế đường kính 6 inch.
– Plastic tamper-lock lug.
– Được trang bị với 1 điện trở.