Module giám sát 1 ngõ vào – DCP-FRCME-M

– Có thể lắp 127 thiết bị trên 1 DCP loop.
– Có thể lập trình giám sát thường đóng NO hay thường hở NC.
– Lắp đặt theo kiểu A hoặc B.

Mã: DCP-FRCME-M Danh mục: